NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

 

Správní rada mimo jiné...
...spravuje majetek nadace nebo nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace nebo nadačního fondu a je statutárním orgánem nadace nebo nadačního fondu. Do výlučné působnosti správní rady náleží vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, schvalovat rozpočet a jeho změny, schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření, rozhodovat o zvýšení nadačního jmění.

 

Správní rada má také za úkol
operativně řídit a koordinovat jednotlivá oddělení nadace a koncepčně rozvíjet činnosti těchto oddělení. Velmi důležitým úkolem je pak strategicky naplňovat statutární účel a společenskou roli NADACE TÁTA A MÁMA.

Členem správní rady může být...
...pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k nadaci nebo nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.


 

Kontakty:

 

Ing. František FRANCÍREK, Ph.D
Předseda správní rady
frantisek.francirek[at]nadacetm.cz
tel: +420 226 222 050

 

 

Denis Goll   
Člen správní rady
tel: +420 226 222 050

 

Jitka Cenková
Členka správní rady
jitka.cenkova[at]nadacetm.cz
tel: +420 731 432 378

 

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [0]
Zp??t do menu Kontakt
následující strana [2]
poslední strana [1]
1 / 1