NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Grantové řízení 2010

Nadační fond Albert
ve spolupráci s Nadací táta a máma vyhlašuje

1.kolo grantového řízení

na podporu projektů
týkající se oblasti vzdělávání, integrace a rozvoje osob ze sociálně znevýhodněných skupin.

Naše nadace bude koordinátorem a odborným garantem celého grantového procesu.
Žádost o nadační příspěvek může podat jakákoliv česká nevládní nezisková organizace. Nadační příspěvky nebudou poskytovány fyzickým osobám.


1. kolo grantového řízení je zaměřeno na dvě
oblasti a to na:

  • podporu náhradních rodin a jejich vzdělávání
  • podporu integrace dětí opouštějících dětské
    domovy do praktického života.

Uzávěrka podání žádostí je 28.2.2010 včetně. UZAVŘENO

 

Grantové řízení 2009

Nadace táta a máma i n f o r m u j e
o termínu uzávěrky pro příjem žádostí otevřeného grantového řízení kalendářního roku 2009:
31.12.2009. UZAVŘENO

P o d m í n k y n a d a č n í h o p ř í s p ě v k u :
• Program 21 - Rodina
• Zaměření na podporu, rozvoj a profesionalizaci
náhradní rodinné péče v ČR
• Realizační horizont projektů – kalendářní rok 2010
• Není určeno na nákup, rekonstrukci či opravy
majetku

P o d á n í ž á d o s t í :
Žádost o nadační příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice.

Projektové žádosti s přílohami podávejte v písemné i elektronické podobě!
Doporučeně na adresu:
Nadace táta a máma,
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
a zároveň elektronicky na adresu: petra.hubkova@nadacetm.cz

 

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [5]
Zp??t do menu
následující strana [7]
poslední strana [6]
6 / 6