NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

 

Grantové řízení 2013

30.3.2013 | Praha

 

Nadace táta a máma i n f o r m u j e
o termínu uzávěrky 15.4.2013 pro příjem žádostí.


Z a m ě ř e n í n a d a č n í h o p ř í s p ě v k u :

 

CÍL NADACE – PREVENCE:

Motto: „Snaha umožnit zdravý a bezpečný vývoj dítěte v rodině“

Grantový program 1:

  • změna stávajícího systému péče o dítě


CÍL NADACE – NÁHRADNÍ RODINA:

Motto: „Snaha umožnit významné zkrácení délky pobytu dítěte v ústavní výchově“

Grantový program 2:

  • podpora přípravy, rozvoje a profesionalizace náhradní rodinné péče


CÍL NADACE – KOMPENZACE ÚSTAVNÍ VÝCHOVY:

Motto: „Snaha umožnit osobnostní růst a úspěšné zapojení dítěte do samostatného života po skončení ústavní výchovy“

Grantový program 3:

  • podpora vzdělání a profesního směřování

 

 

 

Realizační podoby projektových záměrů:

1. Informace a osvěta

2. Poradenství a asistence

3. Výchova a vzdělávání

4. Terapie

5. Jakýkoli jiný postup účinně řešící stanovené programy

 

Období realizace u projektu je maximálně 12 měsíců.

 

P o d á n í ž á d o s t í :

Žádost o nadační příspěvek mohou podávat organizace se sídlem v České republice.

Doporučeně na adresu:
Nadace táta a máma,
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1

a zároveň elektronicky na adresu: petra.hubkova@nadacetm.cz

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [2]
Zp??t do menu
následující strana [4]
poslední strana [6]
3 / 6