NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Grantové řízení 2014 

GRANTOVÁ VÝZVA Č. 1 
Zaměření nadačního příspěvku:
CÍL NADACE – KOMPENZACE/ Grantový program -3
Nový K(R)OK do života
Cílem projektu je podpořit konkrétní studenty formou stipendií, 


O co je možné žádat:

  • Úhradu školného na soukromé VOŠ, VŠ
  • Nákup učebnic a studijních materiálů
  • Jazykové kurzy
  • Individuální kariérní poradenství
  • Kurzy osobního rozvoje


Cílová skupina: motivovaní studenti z dětských domovů a náhradní rodinné péče usilující o vyšší vzdělání


Uzávěrka příjmu žádostí:  31. 7. 2014
Rozhodnutí grantové komise: 8. 8. 2014

 

Žádost o nadační příspěvek mohou podávat studenti s trvalým pobytem v České republice doporučeně na adresu: 
Nadace táta a máma, 
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
nebo elektronicky: jana.vacenovska@nadacetm.cz

 

GRANTOVÁ VÝZVA Č. 2
Zaměření nadačního příspěvku:
CÍL NADACE – PREVENCE/ Grantový program -1
Cílem programu je umožnit zdravý a bezpečný vývoj dítěte v jeho vlastní biologické rodině

Realizační podoby projektových záměrů:
řešící problematiku primární a sekundární prevence odebrání dětí z biologických rodin, tak aby byl umožněn zdravý a bezpečný vývoj dítěte v jeho vlastní biologické rodině.

  1. Informace a osvěta
  2. Poradenství a asistence
  3. Výchova a vzdělávání
  4. Terapie
  5. Jakýkoli jiný postup účinně řešící stanovené programy

Cílová skupina: fyzické osoby a neziskové organizace


Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 8. 2014
Rozhodnutí grantové komise: 30. 9 . 2014
Období realizace u projektu je maximálně 12 měsíců. Žádost o nadační příspěvek mohou podávat organizace se sídlem v České republice doporučeně na adresu:
Nadace táta a máma,
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
nebo elektronicky: jana.vacenovska@nadacetm.cz

 

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [1]
Zp??t do menu
následující strana [3]
poslední strana [6]
2 / 6